| Zahájili jsme odehrávání Tenisových lig 2020 - souboje ve skupinách | Pro srpen připravujeme jednodenní singlový turnaj | Dohráváme v srpnu také PlayOff pavouky A a B |

S předzvěstí brzkého jara a nové tenisové sezóny 2020 se vrátím ještě k ukončení sezóny minulé. Ročník 2019 můžeme považovat za jeden z nejúspěšnějších v naší pětileté historii tohoto formátu pod hlavičkou TC HORNETS z.s., Česká Lípa. Naše turnaje v tenisovém areálu na Slovance hrálo 72 amatérských výkonnostních hráčů a hráček z toho aktivně 68. Jako každý rok jsme se snažili vylepšovat soutěže tak, aby to soutěžící bavilo a dokázali si v nich naplnit všechna očekávání – sportovní, soutěžní i emoční.

I v této sezóně došlo na mnohá překvapení v konečném pořadí. Pozitivem byl velký zájem o soutěže (největší počet soutěžících v historii) a také malý počet kontumací nebo skrečí ze zdravotních důvodů. Nikdo se během sezóny vážně nezranil a tento trend udržujeme i s větším počtem hráčů. Všechny sledované hodnoty si můžete prohlédnout v udržované evidenci statistika, kde jsou zachyceny i historická data.

ikona2 pdf
statistika 2019

                K ukončení sezóny vždy pořádáme slavnostní večírek, který se konal na tradičním místě, v pizzerii Diego na tenisových kurtech na Slovance. Tentokrát se uskutečnil v pátek 29.11.2019 a sešlo se na něm zhruba víc jak dvacet účastníků soutěží. Na večírku se vždy vyhodnocuje právě skončená sezóna, předají se ceny a nezapomíná se i na dobrou zábavu.

                Večírek zahájil hlavní mecenáš soutěží a majitel areálu, na kterém soutěže probíhají ing. Petr Sršeň. Účastníky seznámil s průběhem soutěže, financováním areálu a dalšími událostmi, které ho v průběhu sezóny zaujaly. Mluvil také o objednávání kurtů a naplněnosti areálu. Žádné velké problémy zde neviděl a budou s personálem pracovat na dalším zlepšování. Samozřejmě to bude ve spolupráci s celým organizačním týmem soutěží. Nákup permanentek na sezónu 2020 bude probíhat standardním způsobem. Petr byl se sezónou spokojen a rád by pokračoval ve stejném duchu i v další sezóně.

obr0072

                Slovo bylo dáno jednomu z tvůrců hracího systému Michalu Tupému. Michal je platným členem našeho týmu organizátorů, protože nejenom hrací systém pro dlouhodobé soutěže navrhl, ale postupně ho vylepšuje a dává dobré nápady a tipy pro zdárný průběh soutěže. Ve svém příspěvku účastníkům sdělil, že dle ohlasů hráčů, se hrací systém osvědčil a dochází už jen k jeho vylepšování. Nápady sbírá při samotném průběhu soutěže, hlavně když se narazí na nějaké drobné zádrhele. Je jasné, že žádný systém nemůže vyhovovat všem, ale jde o to, aby získal podporu u co největšího počtu hráčů. Michal hovořil o dodržování termínů jednotlivých fází soutěží, kdy jsme měli mírné skluzy. Nejslabší místo pro dohrávání jednotlivých fází soutěží jsou asi prázdniny, kdy soutěžící odjíždějí na dovolené. Zde budeme v příští sezóně na soutěžící více tlačit tak, aby si zápasy lépe rozplánovali.

                Za TC HORNETS jsem promluvil k soutěžím také já, René Ötwös. V organizačním týmu mám hlavně na starosti evidence, web a komunikaci s hráči. Můj příspěvek se nejdříve týkal samotných statistik dlouhodobých soutěží, které jsem poslal účastníkům k nahlédnutí. Pochválil jsem nárůst počtu účastníků a udržování počtu nehraných zápasů z důvodů zdravotních i časových na nízkých číslech. Zmínil jsem náš strop v počtu soutěžících na příští sezónu z důvodu kapacity areálu.

Organizačně a evidenčně nic v sezóně nevázlo a hráči dostávali o výsledcích dobrý servis. Osvědčilo se zapisování výsledků do webového formuláře na našem turnajovém webu. Já byl schopen zpracovat tuto informaci o zápase nejpozději s denním zpožděním díky svému informačnímu systému. Trochu nás trápilo spravedlivé bodování – tzv. rating hráčů, který má vliv na odehrané body pro celou sezónu a tím i nasazení do další sezóny. Přes zimu jsme na tom „zamakali“ a nastavili jsme systém, který bude objektivnější a spravedlivější. Můžeme teď zveřejňovat celkový rating v průběhu soutěže, ihned po každém odehraném zápase.

Na večírku jsem promluvil o naší interní a externí komunikaci. Pro naše účely máme k dispozici velmi slušný webový portál (http://tenisslovanka.cz/tenis/ ), o který pečuji a aktualizuji ho. Pravidelně zveřejňujeme články o našich aktivitách u našeho partnera v i-novinách a budeme se snažit prosadit naše články i do místních novin, ačkoliv naše aktivity nejsou součástí soutěží tenisového svazu. Nejsme sice takzvaný „soutěžní tenis“, ale tenisové hnutí amatérských tenistů. Náš počet zapojených nadšenců nás k tomu určitě opravňuje. Tenistům jsem slíbil, že rozchodíme lepší komunikaci přes Facebook, ať mají informace ihned s odkazem na web. Mohou se k nim více vyjadřovat a Facebook bude plnit roli, kterou má opravdu mít.

Můj prostor také patřil všem našim aktivitám po celý rok. Hovořil jsem o pořádaných jednodenních turnajích v singlu a deblu. V roce 2019 jsme uskutečnili tři jednodenní turnaje singlové a tři turnaje deblové. Vždy se sešel dostatečný počet hráčů a nemuseli jsme žádný turnaj rušit. (singl- 12, 15, 15 hráčů, debl- 9, 12, 6 dvojic). Vzhledem k tomu, že je v okolí spousta pořádaných turnajů, tak jsme se rozhodli nerozšiřovat počet těchto turnajů, jak tomu bylo v minulosti. Chceme, aby o turnaj, který vyhlásíme, byl zájem a přišlo na něj dostatečný počet hráčů. Spolupracujeme s některými areály a pořadateli v okolí. Je to Jiskra Nový Bor (p. Jerman) a pořadatel turnajů ve Starých Splavech, Kosmonosích a Mladoboleslavsku (p. Prokůpek). Nedáváme termíny našich turnajů proti jejich termínům turnajů. Vláďa Jerman uspořádá na konci sezóny v areálu Nového Boru rozlučkový turnaj se sezónou. Asi ideální stav.

obr0066

Naše zimní aktivity jsou pouze ty, které se týkají stolního tenisu. Pravidelně pořádáme tyto turnaje v naší českolipské hale stolních tenistů Lokomotivy. Plánované jsou vždy tři turnaje a jsou závislé na volném termínu v hale. První turnaj už máme za sebou a byl bohužel až v polovině února letošního roku. Budeme asi rádi, když za zimu stihneme alespoň dva.

Zmínil jsem i jedno zajímavé téma – českolipská tenisová hala. Jak všichni víte, dlouho jsem se tímto tématem zabýval. Kritizoval jsem především vysoké ceny v hale, která byla v pronájmu podnikatelů a nehospodárné zacházení s městským majetkem. Po převzetí areálu do správy města a jeho pověřené organizace došlo k nápravě. Ceny se snížily, je umožněno klubovým zájemcům poskytovat slevy, kluby mají tréninkové možnosti pro výcvik svých svěřenců a pořádání turnajů, které propagují tenis v České Lípě. Noví správci se vypořádali se správou a organizací v hale. Těší mě, že slevy jsou poskytovány klubům, které se starají především o mládež, a to by měla být priorita. Toto jsem sdělil i naší paní starostce při setkání na turnaji dorostu. Situace v hale je normalizovaná tak, jak ji mají i v jiných srovnatelných městech, a proto jsem se rozhodl, že se už k tomuto tématu nemusím nijak vyjadřovat.

Po mém příspěvku dostala prostor předsedkyně tenisového oddílu dětí TK Slovanka Česká Lípa Jitka Goldbrichtová, která má na starosti soutěžní tenis ČTS. Její oddíl na našich kurtech pravidelně trénuje a máme s ním úzkou spolupráci. Její svěřence pravidelně začleňujeme do našich dlouhodobých turnajů a pomáháme jim už léta v tenisovém růstu. Jitka pohovořila o úspěších oddílu, o soutěžích které hrají. Do soutěží ČTS se zapojí pro sezónu 2020 její mladší a starší žáctvo. Oddíl dospělých se stavět nebude, protože není dostatek hráčů. V zimě uspořádají několik turnajů žáků, dorostu a dospělých. O prázdninách 2020 mají od svazu přiděleny dva turnaje kategorie B – starší žactvo. Samozřejmě přes zimu poběží další už sedmá série turnajů na ZŠ Pátova v minitenisu začátečníků a mírně pokročilých dětí. Paní předsedkyně si také postěžovala na menší zájem dětí o tenis. Z mé strany jsem se rozhodl ji v tomto pomoci. Uzavřeli jsme spolu neformální spolupráci. Udělal jsem tenisovému klubu dětí nový web, o který se budu starat a doplňovat ho o aktuální informace pro děti, rodiče a širokou veřejnost. Facebook pro Slovanku budeme mít společný. To znamená, že akce dětí budou také na tomto Facebooku s odkazy na jejich web. Osobně vypomůžu s některými tréninky dětí, tak aby se zlepšila kvalita trenérského zázemí a děti měly možnost se rychleji tenisově rozvíjet. Mám plány pro zlepšený nábor nových zájemců a to už necháme na novou sezónu a postupně budeme budovat silnější dětský klub, abychom jednou mohli mít zdatné nástupce.

Po příspěvcích proběhla záživnější část večírku. Rozdělení cen za rok 2019. Ceny za jednodenní turnaje Singl Cup 2019 a Debl Cup 2019 byly rozdány přímo na těchto turnajích. Rozdělovali jsme jen ceny za celosezónní turnaje jednotlivců. Ne všichni byli přítomni, ale většina odměněných přišla.

obr0064První část sezóny byla ve znamení turnaje . Nejprve se bojovalo ve 4 divizních skupinách a poté ve dvou vyřazovacích divizích – „A“ a „B“. . . První tři obdrželi z každé soutěže vítězný pohár. Vítěz od sklářů. Pokud by vyhrál tři roky za sebou, tak se stane jeho vlastnictvím, tak jako se to podařilo v minulosti Martinu Kalendovi.

obr0065

Druhá část sezóny byla navázáním na první a jmenovala se Tenis Slovanka Liga 2019. Začátek se odehrával ve 4 ligových skupinách a vyvrcholení soutěže bylo v pavoucích 1. až 3. ligy. 1.ligu vyhrál Pavel Pekárek, druhé místo získal David Beneš. Oba obdrželi vítězné poháry a tučné Prize Money. 3. místo v první lize nebylo odměněno. Získal ho Jakub Hájek a čtvrtý byl Michael Berger. K tomuto kroku jsme přistoupili proto, že oba měli dostatek času odehrát svůj poslední zápas mezi sebou o místo a neudělali to. Jejich Prize Money propadá ve prospěch areálu a nákupu počítacího zařízení na kurt. 2.ligu vyhrál Martin Barcal, před Jakubem Solíkem, Davidem Valdhansem a Jaroslavem Barvířem. Všichni vyhráli svůj vítězný pohár. Ve 3.lize zvítězil Daniel Kosťun před Pavlem Ciklem, Zdeňkem Botkem z K.Šenova a Pavlem Dědkem. Všichni jmenovaní obdrželi také pohár se štítkem.

obr0067 obr0068

Celkovým bodovým vítězem celé sezóny 2019 z obou soutěží se stalo největší překvapení roku 2019 Pavel Pekárek. Druhé místo získal Štěpán Skrbek a třetí byl David Beneš následován Alešem Radoňským.

Po mých příspěvcích na večírku došlo na další bod programu a tím byla diskuse přítomných. Diskuse je vždy přínosná. Vidíme, jak hráči cítí, že se sezóna povedla, občas přijdou i s dobrým nápadem a námětem. Ani tentokrát tomu nebylo jinak. Probíralo se objednávání kurtů, dodržování termínů zápasů, lepší organizace, ceník služeb, míče. Dobrý nápad měl Honza Daniel, abychom na poháry dávali štítek s konkrétním jménem. Určitě to příští sezónu uděláme.

obr0069

Po diskuzi už probíhala volná zábava, kterou jsme si všichni podle svých představ užili. Já osobně byl se sezónou také velmi spokojen. Spousta hráčů šla svými výkony velmi nahoru. Do popředí se dostal Pavel Pekárek („černý kůň“), přišli noví mladí hráči a počasí nám přálo. Do nové sezóny je to závazek – nepolevit v úsilí – a udělat dobrý servis pro naše tenisové nadšence a dnes už kvalitní výkonnostní tenisty. Hra mnoha lepších hráčů je na úrovni hráčů registrovaných a pořád na sobě pracují. Mohu-li mluvit za náš pořadatelský tým, tak pro to uděláme vše, co můžeme. Předchozí úspěchy nás motivují a ohlas soutěží je veliký. Do sezóny 2020 se přihlásilo rekordních 80 hráčů z toho 16 nových soutěžících. Všichni se už těšíme na jaro a na antukový tenis na Slovance. Ostatní, kteří mají zájem si s námi zahrát, tak zvu na naše jednodenní turnaje, o kterých bude informace na facebooku a našem turnajovém portále http://tenisslovanka.cz/tenis/ .

Ještě nechci zapomenout na jednu smutnou událost, která se stala v druhé polovině loňského roku. Tragicky zemřel Jimmy Vejmelka - dlouholetý hráč tenisu, můj bývalý partner z debla. Byl svůj, ale určitě se na něj bude vzpomínat. Pro tyto události se hodí jen Horatiovo - Carpe diem - užívej dne. Život je opravdu křehký.

Za Organizační tým tenisových soutěží na Slovance
TC HORNETS, z.s., Česká Lípa
René Ötwös, ing. Petr Sršeň a Michal Tupý

obr0070

Nejsledovanější články

/tenis/index.php/zabava/213-posledni-smec-2018-spolecna-rozlucka-se-sezonou-2018-tenistu-ze-slovanky-a-noveho-boru

Poslední smeč 2018-společná rozlučka se sezónou 2018 tenistů ze Slovanky a Nového Boru

Tenisté z TS Hornets z.s. v České Lípě ...

/tenis/index.php/tenis-slovanka-cup-dlouhodoba-soutez/203-pokracovani-tenisove-lig-pavouk

Tenisové ligy - pavouk

Soutěž lig po skupinách pokračuje ...

/tenis/index.php/tenis-slovanka-cup-dlouhodoba-soutez/206-finale-a-a-b-tsc-2018-dohrana

Finále A a B TSC 2018 dohrána

Konec sezóny se blíží a finále první ...

Události týdne

/tenis/index.php/singl-a-debl-cup/257-1-debl-cup-2020-odehran

1. Debl Cup 2020 odehrán

Na sobotu 4. července 2020 byl odehrán ...

/tenis/index.php/tenis-slovanka-cup-dlouhodoba-soutez/256-nas-facebook

Náš facebook

Vedení tenisových soutěží na Slovance ...

/tenis/index.php/tenis-slovanka-cup-dlouhodoba-soutez/255-tsc-2020-play-off

TSC 2020 - Play Off

Blíží se play-off, což je vyvrcholení ...

sam 2

sam 3

tenisslovanka

TENISOVÉ KURTY Slovanka Česká Lípa
TC HORNETS z.s., Na Nivách 3176,
470 01 Česká Lípa

recepce: +420 775 20 27 28
info@tenisslovanka.cz
Tenis, restaurace: +420 775 20 27 28
Pořádání soutěží: +420 775 64 97 63
Pizzerie Diego: +420 775 66 77 88
Rehabilitace: +420 604 55 65 49
Pedikúra, masáže: +420 739 06 88 78
Kadeřnictví: +420 602 37 58 34

TOPlist